Lokasi Hotel

Hotel Royal Al-Ghali, Makkah.

Ini adalah di antara hotel yang menjadi pilihan kami. Walaubagaimanapun penginapan hotel adalah mengikut kekosongan. Ianya dilengkapi dengan kelengkapan asas Hotel seperti katil, sofa,  bilik air mandi dan tandas.


Hotel Mubarak Madinah, Madinah

Ini adalah di antara hotel yang menjadi pilihan kami. Walaubagaimanapun penginapan hotel adalah mengikut kekosongan, Ianya dilengkapi dengan kelengkapan asas Hotel seperti katil, sofa,  bilik air mandi dan tandas.